[ kniha návštev - vyjadrite svoj názor | informácie o obci | obecný časopis | obecný úrad | kostoly a farské úrady | ľudová tvorivosť | Magurka | Železnô | osobnosti | školstvo | mapa obce | príroda, poľovníctvo a rybárstvo | fotogaléria | divadlo | kultúrne a športové organizácie | ubytovanie | služby | oznamy, pozvánky | bezplatná inzercia | správca stránky ]

ĽUpčianskeNETRadičnédivaDLO LUNETRDLO

LUNETRDLO
     Vzniklo v zime r.1994 zásluhou MUDr.Jaroslava Janíčka a niekoľkých ďalších nadšencov ochotníckeho divadla v Partizánskej Ľupči. Už začiatkom r.1995 uviedlo svoju prvotinu "René Felčiara príhodi a skúsenosti", s ktorým debutovalo na Okresnej prehliadke v Lipt.Mikuláši. Postupne sa "Lunetrdlo" vyprofilovalo do súčasnej podoby autorského divadla, ktoré so smiechom a občas so smiechom cez slzy hovorí o veciach okolo nás .
     Od roku 1997 sa zúčastnilo okresných prehliadok v Lipt. Mikuláši, krajských prehliadok v Námestove, Žiline, Martine, doposiaľ najväčším úspechom bola účasť na celoštátnej súťaži divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín a hosťovanie v klubových programoch Scénickej žatvy v Martine.Viackrát sme sa zúčastnili festivalu Divadelná jar Jána Roháča v Nitrianskom Pravne a Kremnických Gagov. Absolvovali sme množstvo vystúpení v okolí Part.Ľupče aj družobných obciach.
     Svoju činnosť dopĺňame organizovaním príležitostných tématických kabaretných večerov.

MIniNETRadičnédivaDLO MINETRDLO


vzniklo na jeseň 2002 ako detská zložka Ľupčianskeho netradičného divadla LUNETRDLO.
     Po naštudovaní rozprávky Trpaslík a 7 Snehulienok v autorskej úprave režiséra Jaroslava Janíčka zožali deti zo súboru svojou prirodzenou spontánnosťou a radosťou z hry veľký úspech. Po prezentácii na Krajskej prehliadke Detský divadelný medveď v Žiline , kde sme sa umiestnili na 2. mieste, deti absolvovali ešte 25 vystúpení v okolí Part.Ľupče ale aj ďalej - Slov.Ľupči, Šuňave, viackrát v Aquaparku Tatralandia aj kúpeľoch Lúčky.
     Túto sezónu sme začali pripravovať v sťažených podmienkach. Nakoľko náš Kultúrny dom je pre rekonštrukciu úplne zavretý, nacvičovali sme v obradnej miestnosti na Obecnom úrade. Napriek tomu sa 19.marca 2004 v rámci regionálnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Divadlo deťom konala aj premiéra komédie Múdry Maťko a hlupáci. Priniesla nám nomináciu na krajskú súťaž Detský divadelný medveď v Žiline a víťazstvo na tejto prehliadke 19.apríla 2004.


     Vážení priatelia LUNETRDLA!

     Divadelný súbor MINETRDLO - MiniNETRadičnédivaDLO získal na tohtoročnom festivale Detský Divadelný medveď v Žiline ocenenie najlepšieho detského predstavenia v Žilinskom kraji. To znamená aj nomináciu na celoslovenskú súťaž detských divadiel Zlatá priadka v Šali. Pri súčasnom stave kultúrneho - ochotníckeho diania na Slovensku nám však vyvstáva vážny problém zabezpečenia účasti súboru na tomto podujatí, pretože minimálne časť nákladov si súbor musí hradiť sám. Preto sa obraciame na všetkých našich súčasných aj potencionálnych fanúšikov, ktorí by nám mohli akoukoľvek finančnou čiastkou prispieť na vykrytie cca 15 000 Sk - položky priamych cestovných nákladov.

     Veríme, že aj ĽupčianskeNETRadičnédivaDLO resp. jeho detská zložka MINETRDLO Vám bude môcť v rámci svojich možností poskytnúť svoje služby na poli kultúry, zábavy a s tým súvisiacej reklamy.
     Ešte raz ďakujeme a nech Vám je odmenou príjemný pocit spolupatričnosti pri našich vystúpeniach a ďalších podujatiach

     OZ LUNETRDLO, Partizánska Ľupča 634, 032 15
     IČO 37905571
     Č.ú. 7230490 / 1200 UNIBANKA a.s.

     MUDr.Jaroslav Janíček, t.č. 0905 527 066
     Mgr.Barbora Janíčková, t.č. 0903 528 791

DIVADLÁ
René Felčiara Príhodi a skúsenosti 1995
Raketový vzostup Anči Zbíjačky 1997
Pyramída (Y ) 1998
Anča sa zavracia 1999
Žltá ľalija 2000
DDDDSH alebo
Po víne z povinnej poézie zmätok mám 2001
O perníkovej chalúpke 2002

KABARETY
Ples Ľupčianskych strašidiel (november) 2000
Oslávme spoločne slávne májové dni (máj) 2001, 2003
Nemocnica na okraji Lupče (apríl) 2002
Krematórium na okraji nemocnice (november) 2003
MINETRDLO - MIniNETRadičnédivaDLO
Trpaslík a 7 Snehulienok 2003
Múdry Maťko a hlupáci 2004

     Golfový turnaj O PEŇ CUP v Part.Ľupči už tradične 8.mája - 5.ročník

     Za podporu a pomoc ĎAKUJEME :
      Móda PLUS Ružomberok, OÚ Part.Ľupča, Pohrebníctvo Áron Lipt.Mikuláš, Lesný komposesorát Part.Ľupča, NOVA Ružomberok, ORIENT R + M Ružomberok, obetaví rodičia našich malých hercov a všetci naši fanúšikovia a priatelia divadla…
     Pripravíme pre Vás alebo Vašu firmu kultúrny program na rôzne príležitosti
      podľa potreby

LUNETRDLO -" Zábava až po hrob"


     Občianske združenie LUNETRDLO, IČO 37905571
     MUDr.Jaroslav Janíček, Partizánska Ľ upča 634, 032 15
      Mgr.Barbora Janíčková
     t.č. 0905 527 O66, 0903 500 980, 0903 528
      číslo účtu : 7230490 / 1200 , Unibanka