[ kniha návštev - vyjadrite svoj názor | informácie o obci | obecný časopis | obecný úrad | kostoly a farské úrady | ľudová tvorivosť | Magurka | Železnô | osobnosti | školstvo | mapa obce | príroda, poľovníctvo a rybárstvo | fotogaléria | divadlo | kultúrne a športové organizácie | ubytovanie | služby | oznamy, pozvánky | bezplatná inzercia | správca stránky ]

Kostoly a farské úrady

KOSTOL SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Po získaní cirkevného privilégia od ostrihomského arcibiskupa r. 1263 mali Ľupčania vytvorené podmienky k osamostatneniu sa po stránke cirkevnej, čo sa však hneď nestalo. V roku 1263 postavili na severnom okraji obce malý kostol, dnes nesúci patrocínium Panny Márie. Tento však asi nikdy neslúžil ako farský kostol, len ako kaplnka okolo ktorej sa pochovávalo. Okolo kostola začala vznikať aj nová Ľupča. Farským kostolom bol až do roku 1479, keď prestal kapacitne vyhovovať. Stavba je v súčasnosti jednoloďová s polygonálnym presbytériom, zaklenutým lunetovou klenbou. Zachoval sa gotický vchod do sakristie a pôvodný gotický portál s prútmi v ostení na južnej strane.
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. MATÚŠA na námestí postavili Ľupčania v poslednej tretine 13. storočia. V polovici 16. storočia mal patrocínium sv. Stanislava, teraz má patrocínium sv. Matúša. Podľa starej Ľupčianskej kroniky sa ľupčianska farnosť oddelila od michalskej a tým sa osamostatnila v roku 1293. Podľa oficiálnych údajov ľupčianska farnosť jestvovala už roku 1294. Ako prvý ľupčiansky farár sa v listinách z rokov 1294 a 1297 spomína Šalamún. Hospodársku prosperitu Ľupče a vzrast počtu jej obyvateľov dosvedčuje rozšírenie farského kostola o druhú loď roku 1320. Od tých čias má svätyňa gotickú krížovú rebrovú klenbu. Železné kované dvere do sakristie sú pôvodné. Pre hroziace turecké nebezpečenstvo v 16. storočí vybudovali okolo kostola ochranný pevnostný múr so strelnými otvormi a prestavali vežu. V 18. storočí dostala terajšiu barokovú podobu. Rád františkánov nenašiel v Ľupči v 13. storočí vhodné podmienky na svoju činnosť, preto si tu nevybudoval svoje sídlo. Nepriame doklady však naznačujú, že okolo roku 1500 jestvoval v Ľupči alebo pri Ľupči (azda na hradisku) františkánsky kostol.
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL V MIESTNEJ ČASTI MAGURKA

Prvú drevenú kaplnku si baníci na Magurke vybudovali v roku 1798. No benedikovaná nebola ešte ani v roku 1825 a nemala taktiež žiadnu dotáciu. O jej údržbu sa preto starali miestni obyvatelia, vlastne celá obec. Ľudia sa tu schádzali na bohoslužby najmä vtedy, keď im nepriaznivé počasie nedovoľovali ísť do farského kostola v Liptovskej Lúžnej. Zariadenie malej drevenej kaplnky tvoril malý oltár s obrazom svätého Klementa. Súčasťou zariadenia boli aj štyri drevené svietniky a štyri lavice. Kostolný riad tvorila kropenička a pohrebný kríž. V malej vežičke sa nachádzali dva zvony. Jeden, spiežový, s hmotnosťou 40 libier (asi 20 kg) a druhý, železný, s hmotnosťou 50 libier (asi 25 kg)

Uhorský kráľovský banský úrad v Magurke požiadal 14. mája 1911 Slúžnovský úrad v Nemeckej (Partizánskej) Ľupči o vydanie povolenia na stavbu rímsko-katolíckeho kostola v Magurke a zároveň predložil plány na stavbu. S výstavbou svätostánku súhlasil ešte v roku 1903 aj lesný komposesorát v Ľupči, ktorý na stavbu daroval pozemok s výmerou 200 štvorcových siah. Stavebná technika mala byť kombinovaná, stavebným materiálom bol kameň a tehla, krov mal byť drevený, strecha pokrytá šindľom. V blízkosti zamýšľanej stavby neboli nijaké objekty. Stavebné práce viedol banský inžinier Jindřich Dvořák (Dvorzsák). So stavbou nakoniec súhlasil aj mestský úrad v Ľupči a tak bolo stavebné povolenie vydané 7. júla 1911. Kostolík bol dokončený v roku 1912 a zasvätený bol svätému Klementovi, patrónovi pôvodného dreveného kostolíka.EVANJELICKÝ KOSTOL

Pôvodný evanjelický chrám bol postavený v Ľupči v roku 1783. Jeho podoba sa však nezachovala. Murárske práce na stavbe viedol Ján Habovský, murársky majster z Oravskej stolice. Chrám bol dokončený ešte v tom istom roku a 21. septembra 1783 bol vysvätený. V roku 1856 bol chrám zrekonštruovaný po veľkom poškodení požiarom mesta 28. apríla 1856. V roku 1858 bol umiestnený v opravenom kostole organ vyhotovený viedenským majstrom Deutschmannom.

Neoklasicistický evanjelický kostol v Ľupči bol postavený v rokoch 1884 – 1886 na mieste pôvodného chrámu podľa projektov staviteľa Blažeja Bullu (1852 – 1919) z Martina, zhotovených v roku 1880. Stavbu realizovali Ján Hlavaj a Ján Uličný, murárske práce viedol Ondrej Krivoš z Liptovského Petra. Chrám bol vysvätený 25. septembra 1887 liptovským seniorom Bedrichom Baltíkom. Kostol je trojloďový, zaklenutý pruskými klenbami s klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na hlavice liatych železných stĺpov, nesúcich súčasne emporu. Oltár pochádza z čias stavby kostola. V klasicistickej stĺpovej architektúre je vložený oltárny obraz Ukrižovania od Petra Michala Bohúňa. Ostatné vnútorné zariadenie je neoklasicistické pochádzajúce tiež z obdobia výstavby kostola. Vo veži kostola sú tri zvony pochádzajúce z roku 1937 z dielní zvonolejárne Bratia Fischerovci.
 


Farské úrady

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ Partizánska Ľupča
Adresa :
Rímskokatolícky farský úrad
032 15 Partizánska Ľupča č. 83
Farár
Mgr. Michal REGEC
telefón: 044/5590329, 0907339146

Sväté omše :

Pondelok – sobota : letné obdobie 19,00 hod., zimné obdobie 18,00 hod.

Nedeľa :  08,00 hod. a 10,00 hod.

Sväté omše v miestnej časti Magurka sa konajú následovne:
Máj, jún, júl, august, september, október - každú nedeľu o 13,00
V kostole, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii sa koná ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ v mesiaci október.
Rok 2005 - nedeľa 9.10.2005 o 13,00 hodine.
VIANOCE
Svätá omša - NA SLÁVNOSŤ BOŽIEHO NARODENIA - 25.12. o 13,00 hodine
VEĽKÁ NOC
Svätá omša - NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU o 13,00 hodine
*****************
Číslo účtu : 0332695400
Kód banky 0900
Vaše milodary budú použité na údržbu a opravy kostolov. PÁN BOH VÁM ZAPLAŤ !

Kostolník

Ján JANCI, Kontakt : 0902 435 773

Návstevníci po telefonickej dohode s pánom farárom, alebo pánom kostolníkom si môžu prezrieť vnútorné vzácne pamiatky kostola a veže.

EVANJELICKÝ FARSKÝ ÚRAD

Adresa :

Evanjelický farský úrad

032 15 Partizánska Ľupča č. 425

Farár

Mgr. Ľubomír TURČAN

Telefón : 044/5528909, 0905288416

Služby božie sa konajú vždy v nedeľu o 10,30 hod.