[ kniha návštev - vyjadrite svoj názor | informácie o obci | obecný časopis | obecný úrad | kostoly a farské úrady | ľudová tvorivosť | Magurka | Železnô | osobnosti | školstvo | mapa obce | príroda, poľovníctvo a rybárstvo | fotogaléria | divadlo | kultúrne a športové organizácie | ubytovanie | služby | oznamy, pozvánky | bezplatná inzercia | správca stránky ]


OBECNÝ ÚRAD


     Vážení návštevníci stránky www.partizanskalupca.sk,

     srdečne Vás vítame na stránkach našej obce Partizánska Ľupča. Budova obecného úraduAj naša obec sa rozhodla ísť s duchom doby nového milénia a vstúpiť do sveta internetu. Týmto chceme čo najširšej verejnosti sprístupniť informácie o čarokrásnom srdci Slovenska - Liptove a o jeho najstaršom meste - Partizánskej, bývalej Nemeckej, Ľupči.

     Na týchto stránkach môžete nájsť všetky informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať, od histórie obce, cez kultúrne pamiatky, ubytovanie, kultúrne a športové aktivity až po opisy a fotografie nádhernej prírody, do lona ktorej je naša obec zasadená.

     Pokiaľ by ste dávali prednosť informáciám v tlačenej forme, doporučujeme nasledovnú literatúru:
"Najstaršie mesto v Liptove" - autor: Vladimír Majerčiak, vydavateľ: obec Partizánska Ľupča
"Dejiny Partizánskej Ľupče" - autor: Mgr. Peter Vítek, vydavateľ: obec Partizánska Ľupča
" Magurka – dejiny ťažby kovov a obce" - autor: Mgr. Peter Vítek, Mgr. Mikuláš Čelko, PhDr. Slavko Churý, vydavateľ: obec Partizánska Ľupča

      
     Napriek všetkým dostupným informáciám a fotografiám však nič nenahradí osobné skúsenosti, zážitky a pocity, ktoré pri pobytoch a návštevách u nás návštevníci našej obce zažili.
Preto Vás čo najsrdečnejšie pozývame na osobnú návštevu našej obce, kde sa môžete zoznámiť so storočiami histórie, relaxovať medzi majestátnymi končiarmi hôr a zoznámiť sa so srdečnými a pohostinnými Ľupčanmi.


Obecný úrad v Partizánskej Ľupči
PSČ 032 15, Slovensko
tel/fax: +421-44-5570754, 5570755
e-mail: obec.part.lupca@stonline.sk
www.partizanskalupca.sk

Úradné hodiny :

Pondelok : 07.00 - 12.0013.00 - 16.00

Utorok : 07.00 - 12.0013.00 - 16.00- nestránkový deň

Streda : 07.00 - 12.0013.00 - 17.00

Štvrtok : zatvorené- neúradný deň

Piatok : 07.00 - 12.0013.00 - 15.00


ŠTRUKTÚRA OBECNÉHO ÚRADU

Starosta obce :  ĽUBOMÍR FRIČ


Mobil: 0905 920 763

Telefón: 044/5570755, 044/5570753
Fax: 044/5570753

e-mail: obec.part.lupca@stonline.sk
web. stránka: www.partizanskalupca.sk

ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE: JÚLIUS SOKOL
Telefón: 0915 871 113
Poslanci obecného zastupiteľstva :

1. MUDr. Jaroslav JANÍČEK 0903 500 980 044/56 23 634
2. Július SOKOL 0915 871 113
3. Ing. Vojtech BALDOVIČ 0903 444 157
4. Ján KUBÁŇ 0907 833 068
5. Ladislav RYBÁK 0907 148 862
6. Celestín VAJDA 0904 215 448
7. Anna JACKOVÁ 0907 316 483
8. Katarína KÚKOLOVÁ 0908 237 120
9. Katarína BELLOVÁ 0908 911 050

OBECNÁ RADA
MUDr. Jaroslav Janíček, NEKA
Ján Kubáň, SNS
Celestín Vajda, SMER-SD

KOMISIE PRI OBECNOM ÚRADE
1./Komisia KOVP:
Celestín Vajda, predseda komisie
Igor Beka, člen
Roman Pavella, člen
Agata Adamčiaková, zapisovateľka

2./ Komisia školská:
Katarína Bellová, predseda komisie
Anna Beňová, člen
Iveta Mráziková, zapisovateľka

3./ Komisia pre cestovný ruch:
Katarína Kúkolová, predseda komisie
Zlatica Gulášiová, člen
Mária Štureková, člen
Renata Antolová, zapisovateľka

4./ Komisia stavebná:
Ing. Vojtech Baldovič, predseda komisie
Milan Kráľ, člen
Ing. Martin Ondroš, člen
Renata Antolová, zapisovateľka

5./ Komisia sociálna:
Ján Kubáň, predseda komisie
Elena Sokolová, člen
Eva Targošová ml. člen
Agata Adamčiaková, zapisovateľka

6./ Komisia kultúrna:
Anna Jacková, predseda komisie
Ľubica Kubáňová, člen
Marek Pavlík, člen
Renata Antolová, zapisovateľka

7./ Komisia finančná:
MUDr. Jaroslav Janíček, predseda
Ing. Jozef Husarčík, člen
Ing. Ľubomír Rybák, člen
Milan Weber, člen
Iveta Mráziková, zapisovateľka

8./ Komisia športová:
Ladislav Rybák, predseda
Peter Bella, člen
Igor Sokol , člen
Iveta Mráziková, zapisovateľka

 
07 08 09 10 11
13 16 18 20 22
23 25 27